ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

    Όταν σκοπεύουμε να βγάλουμε κάποιο δόντι και να το αντικαταστήσουμε με εμφύτευμα, τότε η εξαγωγή του δοντιού αυτού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της θεραπείας  και πρέπει να αποφασιστεί από τον οδοντίατρο που θα τοποθετήσει το εμφύτευμα το πότε και το πώς θα γίνει.

Σχετικά με το πότε πρέπει να γίνει η εξαγωγή, κάποιες φορές είναι καλύτερο να βγει το δόντι και την ίδια στιγμή να τοποθετηθεί το εμφύτευμα. Κάποιες άλλες φορές είναι προτιμότερο να βγει το δόντι και να τοποθετηθεί αρχικά οστικό μόσχευμα μαζί με αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα, ώστε να δημιουργηθεί αρκετό οστό για να μπει σε δεύτερη φάση το εμφύτευμα.

Αναφορικά τώρα  με το πώς θα γίνει η εξαγωγή του δοντιού, ο τρόπος της εξαγωγής θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το έδαφος στο οποίο θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα. Η εξαγωγή του δοντιού θα πρέπει να γίνει με ατραυματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ειδικά λεπτά εργαλεία και LASER, αλλά και εφαρμόζοντας πολύ μικρές δυνάμεις. Έτσι θα πετύχουμε την ελάχιστη δυνατή πίεση στο οστό και στα ούλα και συνεπώς τη μικρότερη απορρόφησή τους.

EMFYTEVMATA ATRAVMATIKH EXAGWGH LASER

Aτραυματική εξαγωγή δοντιού με LASER και ειδικά λεπτά εργαλεία

  • Προβολές: 3828

Ακολουθήστε μας