Όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα στην πίσω πλευρά της  άνω γνάθου, το πιο συχνό πρόβλημα είναι ότι το ύψος του οστού, από τα ούλα ως το ιγμόρειο, είναι μικρό και δε μπορούμε να τοποθετήσουμε αρκετά μεγάλα εμφυτεύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε χρησιμοποιούμε μικρότερου μήκους εμφυτεύματα είτε κάνουμε μια επέμβαση που λέγεται ανύψωση ιγμορείου.

Η επέμβαση αυτή γίνεται με ανοιχτή ή κλειστή τεχνική και με ταυτόχρονη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ή τοποθέτησή τους μετά από 4-8 μήνες.

Στο ιατρείο μας βέβαια δεν εφαρμόζουμε αυτήν την τεχνική, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την πολύ πιο ανώδυνη, ατραυματική και ασφαλή IPGτεχνική που περιγράφεται παρακάτω.

  • Προβολές: 3565

Ακολουθήστε μας