ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Στην οδοντιατρική κλινική μας προσφέρονται όλων των ειδών οι ορθοδοντικές θεραπείες. Γίνονται θεραπείες σε όλες τις ηλικίες και σε όλων των ειδών τα προβλήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφανείς νάρθηκες CLEARALIGNER,  μασελάκια, κολλητά...