ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ Όταν καθαρίζουμε την τερηδόνα σε κάποιο δόντι με μεγάλη βλάβη, μερικές φορές φτάνουμε τόσο βαθιά που ο πολφός του δοντιού είναι ορατός. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν εισέλθει μικρόβια μέσα στον...
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ Πολλές φορές τα πίσω δόντια, τα οποία έχουν δύο ή τρεις ρίζες μπορεί να υποστούν κάταγμα από κάποια μεγάλη τερηδονική βλάβη ή από άλλη αιτία. Όταν οι βλάβες είναι αρκετά μεγάλες, τότε πολλές φορές ο μόνος τρόπος να σωθεί το δόντι είναι να γίνει...
ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ Κάποιες φορές παρά την ενδοδοντική θεραπεία που γίνεται σε ένα δόντι , αυτό συνεχίζει να έχει προβλήματα όπως πόνο, πρήξιμο στο ούλο ή παραμονή κάποιου συριγγίου. Αυτό συμβαίνει επειδή κάπου στη ρίζα του δοντιού ή στο οστό συνεχίζουν να υπάρχουν...