ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ Στεφάνες ( θήκες ή κορώνες ) είναι κατασκευές που τοποθετούνται σε ένα δόντι που έχει καταστραφεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Το δόντι μπορεί να είναι κατεστραμμένο από μια μεγάλη τερηδόνα ή ένα κάταγμα, μπορεί να έχει ήδη ένα μεγάλο σφράγισμα ή να...